Thursday, December 30, 2010

我愛你、且只愛你....❤


我愛你
不是因為你是誰
而是你在我身邊的時候
我是誰?

我愛你
不僅因為你為我而做的事
而是因為為了你
我能做的事

我愛你
因為你
喚醒了我內心最深處的純真

我愛你
因為當你的手輕輕撫過我傷痕累累的心
我的愚鈍、我的軟弱
你都可以視而不見

我愛你
因為只有你的光芒
能穿透到我的内心
所有的美好
除了你...
從沒有人找到過

我愛你
因為有你
從此我的生命
我生命裡的每一天
都不再荒蕪

我愛你
因為你是我的信仰
你是我的神
耕種於我的心田
那裡...
日光照耀
花開如樹

我愛你
因為這些
只有你做到了
不需要觸碰
不需要言語
甚至連一個手勢都不需要

我愛你
因為只有你
只是你、也只能是你
才能做到

我愛你...

No comments:

Post a Comment